Cantate a Voce Sola del Sig:r Gio: Adolfo Hasse, detto Il Sassone

Kuks, Rentzovo museum barokního knihtisku

(v rámci festivalu Theatrum Kuks)

 

Veronika Mráčková Fučíková - mezzosoprán

Rozálie Kousalíková - barokní violoncello

Ondřej Macek - cembalo